Tumblelog by Soup.io
 • amarus
 • lifu
 • olalolaola
 • zielonypenis
 • siwitzka
 • honigwurm
 • givemetwobeers
 • motionlessart
 • cornyelia
 • midaj
 • rihannnna
 • kanyewestt
 • JessSilente
 • supernena
 • lisekchytrusek
 • pralina
 • pamietnikpaniki
 • guyver
 • mrdobrov
 • themonster
 • hedonismdomina
 • bonjourkitty
 • nibykarola
 • charlieisdead
 • brzask
 • thekillerinthecrowd
 • friendstraveluk
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

2290 8827 500
Reposted fromverronique verronique viasomebunny somebunny
3957 974c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
2784 788c
Reposted fromshar17666 shar17666 viamisterpeter misterpeter
2302 4f78 500
Reposted fromnudes nudes viaslowostwor slowostwor
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
5701 7cff
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacholera cholera
6047 3d5d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
9195 6a91
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
8607 ab39

fuckyeahjessicalange:

Jessica Lange photographed by Antonio Lopez, 1975.

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
5441 d4c1 500

windwrinkle:

georgia o’keeffe house/museum

Reposted frombitner bitner
0715 d6f6 500
Reposted frompulperybka pulperybka
Reposted frombluuu bluuu viainsanedreamer insanedreamer
8961 0c14
Reposted fromjestemzero jestemzero viainsanedreamer insanedreamer
5513 6a46 500
Reposted fromdominik dominik viayoungandstupid youngandstupid

May 24 2017

8814 243d 500
Reposted fromdancingspirals dancingspirals viamarbear marbear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl