Tumblelog by Soup.io
 • survers
 • amarus
 • lifu
 • olalolaola
 • zielonypenis
 • siwitzka
 • honigwurm
 • givemetwobeers
 • motionlessart
 • cornyelia
 • midaj
 • rihannnna
 • kanyewestt
 • JessSilente
 • supernena
 • lisekchytrusek
 • pralina
 • pamietnikpaniki
 • guyver
 • mrdobrov
 • themonster
 • hedonismdomina
 • bonjourkitty
 • nibykarola
 • charlieisdead
 • jointskurwysyn
 • thekillerinthecrowd
 • friendstraveluk
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Reposted fromgruetze gruetze viadarthsadic darthsadic
2124 6680 500
Reposted fromhagis hagis
2144 3dcb 500
Reposted fromhagis hagis viaeyelyn eyelyn
8531 3385 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
8537 bdf6 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
8741 f647 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakarrolka karrolka
6091 550e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viagingillo gingillo
1134 27ea
Reposted fromministerium ministerium viakarrolka karrolka
Glitter Cube | Virtual Storyteller
Reposted fromdarlingdontleaveme darlingdontleaveme
9350 7078
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakarrolka karrolka
9210 6192 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakarrolka karrolka
0859 7c4b 500
Reposted fromsavatage savatage viadimer dimer
7227 4f2b 500
Reposted fromkatsiu katsiu viakarrolka karrolka

„ Kochany Panie Marku [...] Gdy ma się osiemnaście lat, to jednak nie tak łatwo jest umierać, nawet jeśli jest się nieuleczalnie chorym. Przepraszam za nieskładność tego listu ale niech to będzie nieistotne. Ważniejsza jest dzisiaj moja potrzeba serca. Pewnie spełniłaby się moja destrukcyjna wola gdyby nie Pana poświęcenie. Nie zmuszał mnie Pan do powrotu do ośrodka, ale postąpił Pan zupełnie inaczej, obdarzył mnie zaufaniem, pokazując jak żyć nawet z piętnem AIDS. Wydobył Pan ze mnie wszystko dobro jakie się tliło w mojej chorej naturze, to ciepło przekonało mnie, że warto zostać czystą choćby jutro miała przyjść na mnie zagłada. Nie od razu byłam bezgrzeszna, diabeł nie dawał z wygraną. Później spotkałam Miłosza, on zaakceptował mnie taką jaka jestem. Pokochał mimo wiedzy o mnie i o moim życiu. Dokończyłam szkołę, zdałam na studia. Dzięki Panu potrafię dzisiaj być szczęśliwa. Jestem pewna, że lek na AIDS zostanie wynaleziony i będę mogła mieć z Miłoszem dziecko. Byłoby niepojętą niesprawiedliwością gdybym po nawróceniu na drogę dobra musiała odejść. Tyle bym jeszcze chciała w życiu zrobić. Niech mi Pan powie, że zdążę... - Sonia ”

— Marek Kotański (z książki 'Sprzedałem się ludziom')

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3238 ed31
Reposted frominspiro inspiro viaschulz23 schulz23
6686 fec3
Reposted frommariola mariola viawszystkocozle wszystkocozle

March 22 2018

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl